Certifierad NLP

Practitioner

(gedigen online utbildning på 3 månader)

NLP Ledarskaps Verktygslåda

(3 dagars kurs för ledare)

Snus & rökavvänjning

(en dag med hypnos & NLP)

Mastermind 

Utbildning

Meditations

(english & swedish)